Přístavba učeben v hlavní budově školy

Nad novými šatnami bude 5 nových učeben a další prostory. Stavba začala už na jaře 2017 a běžela zároveň s rekonstrukcí šaten. Na začátku školního roku 2017/18 je hrubá stavba téměř hotova a jsou udělány a zabedněny průrazy do chodeb školy. Jak je vidět na fotografiích, není to sice žádné krása, ale učit můžeme. Další vývoj stavby budeme dokumentovat zde.

Koncem října je hotová střecha a dokončuje se zateplení fasády - viz. foto. Uvnitř probíhá betonáž podlah.

V druhé polovině listopadu se osazují okna v učebnách.

V lednu je hotová fasáda a začínají dokončovací práce uvnitř.

4.dubna proběhla kolaudace, je hotovo. Při příležitosti třídních schůzek 16.4.2018 zveme všechny na prohlídku nových prostor.