Přístavba a rekonstrukce šaten školy

Od začátku října probíhá v hlavní budově školy přístavba a rekonstrukce šaten. S každoročním nárůstem počtu žáků se situace v šatnách stávala kritickou. Současná přístavba by měla poskytnout již definitivně dostatek prostoru. Zároveň je projektována tak, že v patrech nad ní by mohlo být postaveno dalších pět učeben, které škola nutně potřebuje. Na fotografiích můžete sledovat průběh stavby. V polovině listopadu jsou vykopány jámy pro základy a kanalizaci, stará kanalizace je odstraněna. V polovině prosince jsou vybetonované základy a podlahy, začíná se zdít. V lednu byla stavba kvůli mrazům a hlučnosti přerušena. 14.2.2017 byly položeny střešní panely. Celá stavba by měla být dokončena na přelomu března a dubna.

V polovině března se definitivně rozhodlo, že přístavba učeben nad novými šatnami bude kontinuálně navazovat. Tím se částečně mění harmonogram stavby, práce uvnitř budovy narušující chod školy byly přesunuty na hlavní prázdniny (nastavené ještě o týden ředitelského volna v červnu). Nové šatny by měly být využitelné od 1.9.2017, nové učebny potom od 1.9.2018.

V květnu se práce přesunuly ven tak, aby nerušily chod školy. Probíhá zdění přístavby nad šatnami. stav můžete vidět ve fotogalerii.

Poslední týden v srpnu byly nové šatny zkolaudovány. Od pondělí 4.9.2017 je začínáme využívat. Hotové šatny si můžete prohlédnout na konci fotogalerie.