Přístavba 2015

O prázdninách 2014 byla dokončena přestavba vývařovny školní kuchyně a v lednu 2015 jsme začali stavět znovu. Tentokrát v prostoru za školním asfaltovým hřištěm nově vznikne přízemní budova tvaru L, kde bude jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení mateřské školy. Oba prostory nutně potřebujeme, protože od září navyšujeme počet dětí ve školní družině ze 150 na 200, první třídy v září 2015 obsadí celé horní patro na staré škole na Vinořském náměstí a třída mateřské školy (letošní Včeličky) bude přemístěna právě sem. Provoz by zde měl začít 1.9.2015.