Přijímací řízení na střední školy

Schůzka pro rodiče žáků 9.ročníku k přijímacímu řízení na střední školy proběhne v úterý 10.1.2017 od 17:00 h ve škole. Pro letošní rok je v přijímacím řízení několik změn. Přihlášky je potřeba odevzdat na zvolenou školu do 1.3.2017. K potvrzení do školy prosíme dodat nejpozději do 17.2.2017. Žáci hlásící se na obory s maturitou budou letos konat povinnou zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zkoušky se konají v rozmezí od 12.4.do 28.4.2017. Na školu, kam se přijatý žák rozhodne nastoupit, odevzdá zápisový lístek, který dostane u nás ve škole (jeden). Školy, které nebudou naplněny, vyhlásí další kola přijímacích řízení, volná místa zveřejňuje magistrát. Rodiče na schůzce dostanou  zápisové lístky a všechny potřebné informace.
 
Žáci VII. a V. ročníku mají možnost odejít na víceletá gymnázia. Informace a přihlášky individuálně u výchovného poradce paní učitelky Křemenové. Doporučujeme se telefonicky objednat.
 
V příloze jsou podrobné informace z ministerstva školství.