Přihlášky na náboženství

Římskokatolická farnost ve Vinoři nabízí výuku náboženství pro děti od 1.třídy. Přihláška pro zájemce v příloze nebo v tištěné podobě na třídních schůzkách 20.9.2018. Přihlášku lze odevzdat třídnímu učiteli nebo v kostele ve Vinoři. Výuka začne 2.10.2018, vyučuje Ing.Mgr. Marie Nováková.