Parkování v okolí školy

V poslední době jsou rodiče i zaměstnanci školy pokutováni městskou policií za nesprávné parkování v okolí "nové" i "staré" školy. Někteří rodiče obvinili školu, že posílá městskou policii na kontrolu parkování, ačkoli se v okolí školy dříve parkovalo na vyložení a dovedení dětí do ZŠ i MŠ bez problémů.

Škola sděluje, že v tomto ohledu žádnou iniciativu nevyvíjela a tyto problémy se týkají i jejích zaměstnanců. S případnými dotazy v této záležitosti se obracejte na ÚMČ Praha - Vinoř.