Nástup žáků do základní školy po prázdninách

Nový školní rok zahájíme ve středu 1.9.2021 v 8 h. Prvňáčky přivítáme před budovou školy na Vinořském náměstí, ostatní děti ve svých třídách. První školní den mohou žáci do školy výjimečně bez přezutí. Rodiče nových prvňáčků měli v červnu schůzku s budoucími učitelkami svých dětí, kde obdrželi všechny potřebné informace.


První den končí žáci do 9 h, potom odcházejí domů. Pro žáky 2. a 3. ročníku už bude od 9 h fungovat školní družina (ne ranní) v normálním rozsahu. Pokud pošlete dítě do družiny, vybavte ho větší svačinou, 1.9. jídelna pro žáky ZŠ nevaří. Ve čtvrtek 2.9. a v pátek 3.9. budou žáci ve svých třídách, nebude odpolední vyučování, družina i jídelna fungují normálně. První stupeň končí po 4. vyučovací hodině, druhý stupeň po páté. Od pondělí 6.9. bude výuka podle rozvrhu.


Podle posledního oficiálního pokynu MŠMT (z 28.6.2021) budou žáci při nástupu do školy ihned 1.9.testováni antigenním testem na coronavirus. Výjimku mají noví prvňáčci, kteří se budou testovat až 2.9. Průběh a podmínky testování upřesníme poslední týden v srpnu. Pokud dojde během prázdnin ke změnám, vše uvedeme před začátkem školního roku zde.


Hezké prázdniny, užijte si je ve zdraví a 1.9. se na všechny těšíme.