Nástup do školy po prázdninách – upřesnění dřívějších informací

Nový školní rok zahájíme ve středu 1.9.2021 v 8 h. Prvňáčky přivítáme před budovou školy na Vinořském náměstí, ostatní děti ve svých třídách. První školní den mohou žáci do školy výjimečně bez přezutí. Rodiče nových prvňáčků měli v červnu schůzku s budoucími učitelkami svých dětí, kde obdrželi všechny potřebné informace.

První den končí žáci do 9 h, potom odcházejí domů. Pro žáky 2. a 3. ročníku už bude od 9 h fungovat školní družina (ne ranní) v normálním rozsahu. Pokud pošlete dítě do družiny, vybavte ho větší svačinou, 1.9. jídelna pro žáky ZŠ nevaří. Ve čtvrtek 2.9. a v pátek 3.9. budou žáci ve svých třídách, nebude odpolední vyučování, družina i jídelna fungují normálně. První stupeň končí po 4. vyučovací hodině (končí 11:40 h), druhý stupeň po páté (končí 12:35 h). Od pondělí 6.9. bude výuka podle rozvrhu.

Podle posledního oficiálního pokynu MŠMT (z 17.8.2021) budou žáci při nástupu do školy ihned 1.9. testováni antigenním testem na coronavirus. Výjimku mají noví prvňáčci, kteří se budou testovat až 2.9.

Průběh a podmínky testování:
1.9.budou před školou umístěna testovací stanoviště, kde si žáci pod dohledem učitele provedou antigenní test (v případě zájmu jim mohou provést odběr  vzorku rodiče). K testování se mohou žáci dostavit od 7:30 h do 7:50 h. 15 minut počkají venku na výsledek testu a potom s negativním testem v ruce odejdou do třídy, kde vše další již zařídí třídní učitel. Pokud bude výsledek testu pozitivní, informujeme ihned zákonného zástupce, který si dítě odvede a dále budeme postupovat podle pokynů hygieny. V případě nepříznivého počasí proběhne testování ve třídách (při odběru rodičem ve vestibulu školy), zde ale v případě pozitivního testu bude řešena hygienou celá třída. Testovat se nemusí žáci, kteří doloží potvrzení o ukončeném očkování (minimálně před 14 dny) nebo o prodělaném onemocnění covid 19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu nebo žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (antigenní ne starší 72 h, PCR ne starší 7 dní).
2.9.se stejným způsobem testují prvňáčci – buď ve třídě sami nebo s rodiči ve vstupní chodbě do školy.
6.a 9.9. se testuje znovu, tentokrát ve třídách před vyučováním. Další postup upřesníme podle dalších pokynů MŠMT.
Pokud žák nebo rodič žáka odmítne test, může do školy, ale s neustále nasazenou chirurgickou rouškou nebo respirátorem, a to i při výuce. Necvičí a nezpívá. Testovaní žáci v učebnách ochranu úst mít nemusí, ve společných prostorách ano.
Prosíme všechny rodiče, aby i při minimálních příznacích případného onemocnění (i rýma, kašel, bolest hlavy …) ponechali dítě doma. Jen takto zabráníme zbytečné karanténě pro celou třídu.


Další pokyny:
1.třídy – dobrovolný příspěvek 500 Kč na školní pomůcky a sešity prosíme přinést hned 1.9. v hotovosti. Bude-li se Vaše dítě stravovat ve školní jídelně, dojděte ho přihlásit 1.9. do kanceláře školní jídelny (budete potřebovat 130 Kč na čip) – do 13 h.
V ostatních třídách budeme vybírat příspěvek 500 Kč 2. a 3.9., ve druhých třídách ještě 1000 Kč na dopravu na plavání.


O prázdninách začala přestavba školní vývařovny a jídelny. Zatím je uzavřena část chodníku kolem školy. O ostatních opatřeních vás budeme včas informovat.