Na škole proběhla komplexní inspekce

Ve dnech 1.12. až 6.12.2021 navštívila školu po osmi letech opět Česká školní inspekce. V době zápasu s koronavirem (chybělo 11 učitelů a několik tříd) a s vyklizenou jídelnou kvůli rekonstrukci to bylo opravdu náročné. Nicméně jsme vše absolvovali a při závěrečném hodnocení, kterému byl za městskou část přítomen pan místostarosta Milan Antoš, jsme byli zprávou paní vedoucí inspektorky potěšeni.

V příloze je zpráva pana místostarosty, kterou s jeho svolením publikujeme.

Přílohy

inspekce 2021.pdf