Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách.

Z tohoto důvodu tedy do odvolání děti do školy nebudou docházet.

Obědy jsou pro všechny děti odhlášeny.

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY , STRÁNKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KDE BUDOU UVÁDĚNY AKTUÁLNÍ INFORMACE.

Mateřská škola zůstává v provozu bez omezení.

 

 

11.03.2020

Vážení rodiče,

potvrzené tiskopisy ,, Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) " si můžete vyzvednout v hlavní  budově Základní školy Prachovická 340

ve středu 11.3.2020 do 15:00h,

ve čtvrtek 12. 3 2020 7:00h - 15:00h,

v pátek 13.3.2020 7:00h - 12:00h a dále pak po telefonické dopmluvě na telefonním čísle 286 028 249 nebo 286 028 241.

Další informace ohledně podání žádosti najdete zde :  https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Lyžařský kurz VII. ročníků pokračuje podle původního plánu, návrat účastníků předpokládáme v sobotu 14.03.2020 kolem poledne.

Všechny školní  kroužky po dobu uzavření školy jsou zrušeny.

 

12.03.2020 - 11:00 hodin

Vážení rodiče,

původní termín  schůzky rodičů budoucích prvňáčků zatím zůstává beze změny - 19.3.2020 od 17:00hod v budově školní jídelny.

 

12.03.2020 - 15:30 hodin

Vážení rodiče,

s ohledem na vládou vyhlášený NOUZOVÝ STAV rušíme schůzku budoucích prvňáčků, která se měla konat 19.3.2020 od 17:00hod v budově školní jídelny.

Mateřská škola zůstává nadále  v provozu bez omezení.

 

13.03.2020 10:00 hodin

Vážení rodiče,

v současné době se snažíme najít způsoby vyučování, které bychom mohli efektivně realizovat. V pondělí dodáme konkrétnější informace. Prosíme zatím o trpělivost a spolupráci.