Končí jarní prázdniny - informace pro rodiče

Vážení rodiče,

obracíme se na vás s informací o provozu školy a školky po jarních prázdninách. V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného koronavirem, doporučujeme řídit se pokynem ministerstva zdravotnictví:

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

 

Provoz školy a školky je v normálním režimu. Pokud máte obavy, že Vaše dítě by se mohlo ve škole nakazit (dostali jsme e-mail podobného znění), je na Vašem rozhodnutí, zda v následujících 14 dnech necháte dítě doma. Do omluvenky uveďte "obava z nákazy" - v tomto případě nebudeme požadovat žádná další potvrzení (nezapomeňte ale informovat třídního učitele a čas využít k doplnění učiva).