Informace pro rodiče po dobu uzavření školy

Vážení rodiče,
současná situace je nová pro vás i pro nás, žádáme vás proto o maximální součinnost a trpělivost. V následujících týdnech budou vaše děti vzdělávány distančně, což bohužel klade zvýšené nároky na ně i na vás. Snažili jsme se nastavit systém, který bude dostupný pro všechny děti.


Všichni vyučující 1.- 3.ročníku už mají zavedenou elektronickou komunikaci s rodiči, kterou budou využívat i nyní k předávání úkolů.


Rodiče dětí zbývajících ročníků obdrželi dnes (pondělí 16.3.) od třídních učitelů informační mail se žádostí o potvrzení aktuální mailové adresy, na kterou potom budou zasílány úkoly dětem. Učitelé by měli práci zadávat tak, aby děti byly schopny pracovat samostatně a nebyly přetíženy. Vás prosíme o předání úkolů a občasný dohlednad tím, že děti skutečně pracují. Vyučující mají možnost tento základ doplnit dalšími způsoby výuky dle vlastního uvážení. V případě jakýchkoli nejasností mohou děti i vy využít konzultace s vyučujícím. Ti vám buď poskytli svoje soukromé číslo nebo budou přítomni na telefonu školy 286028241 každé pondělí a čtvrtek od 10:30 h do 12:30 h. Další možností konzultace je využití e-mailu. Úkoly budou zadávány pouze z hlavních předmětů.


Nebojte se nám poskytnout zpětnou vazbu (brothankova@zsvinor, lupacova@zsvinor.cz), tento způsob výuky je pro nás nový, rozbíhá se a postupně ho budeme ladit.


I nadále budeme vydávat žádosti o ošetřovné. Osobně ve škole od 8:00 do 14:30 h nebo naskenované mailem.