Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Ve školním roce 2014/15 otvírá naše škola tři třídy prvního ročníku. Všechny budou umístěny v hlavní budově, v prostorách nové přístavby (křídlo u jídelny). Třídní učitelkou I.A bude paní učitelka Monika Dragounová, I.B paní učitelka Blanka Kubíčková, I.C paní učitelka Barbora Vývodová. Rozdělení dětí bylo dost náročné, snažili jsme se respektovat maximum Vašich požadavků. Přednostně jsme se snažili dát k sobě děti, kde požadavek byl vzájemný - zde jsme vyhověli každému minimálně v jednom případě, většinou ve více případech. Splnili jsme nakonec i většinu jednostranných požadavků. Rozdělení je v příloze tohoto článku a bude vyvěšeno v předškolních třídách MŠ a na vstupu do šaten školy. Je definitivní, v případě vzájemné dohody dvou rodičů na výměně se pokusíme vyhovět (pokud to nenaruší další požadavky na rozdělení dětí).

Zahájení školního roku:  V pondělí 1.9.2014 proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v 8 h ve školní jídelně, děti budou svými staršími kolegy z III.tříd odvedeny svých učeben. Zde se seznámí se svými třídními učitelkami, rodiče chvilku počkají v jídelně. Nakonec budou rodiče pozváni do tříd, kde dostanou potřebné aktuální informace, poté si odvedou děti domů.
Seznam pomůcek pro prvňáčky:  Je vystaven v záložce „Ke stažení“, nyní si ho můžete otevřít i zde v příloze.
Dotazník pro rodiče:  Dostanete první den od třídních učitelek, prosíme o jeho pečlivé vyplnění a odevzdání ve škole v co nejkratší době. Šetřete místem, dotazník se vám bude na začátku každého školního roku vracet k aktualizaci (ze zkušenosti víme, že nejvíce změn je v telefonních číslech).
Stravování:  Pokud máte zájem, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, vyzvednete si první den u třídní učitelky přihlášku ke stravování. S vyplněnou přihláškou přijdete do konce 1. týdne do kanceláře školní jídelny, kde pro dítě zakoupíte za 130 Kč čip a dohodnete platební podmínky. Pokud nahlásíte učiteli 1.9.zájem o stravování už od 2.9., může Vaše dítě jít na oběd 2.9. i bez čipu.   Upozorňujeme předem, že se sice budeme snažit optimalizovat provoz jídelny podle rozvrhu, ale vzhledem k množství dětí musíte počítat s čekací dobou na oběd.
Školní družina:  Provoz je od 7 do 17 h, pokud chcete, aby vaše dítě družinu navštěvovalo, vyzvedněte si 1.9.u třídní učitelky přihlášku s kritérii pro přijetí a čestné prohlášení (nebo si stáhněte z webu – záložka „Ke stažení“). Vyplněnou přihlášku, čestné prohlášení a případné potvrzení o zaměstnání obou rodičů (viz. kritéria a čestné prohlášení) odevzdejte ve škole 2.9.2014 – dítě může podmíněně již první týden navštěvovat družinu. Přijaté děti dostanou do konce prvního týdne školy zápisový lístek, ostatní budou muset počkat na případné uvolnění místa.
Příspěvek 400 Kč na OS:  Máme zřízeno Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Praha – Vinoř, na které vybíráme dobrovolný roční příspěvek 400 Kč za žáka. Z těchto peněz potom hromadně nakupujeme dětem sešity a různé další pomůcky, Takže shánět sešity, čtvrtky apod. po papírnictvích nebudete muset. Část peněz je používána na nákup cen a odměn při různých soutěžích. Příspěvek od vás vybere paní učitelka nejlépe první den nebo během prvního týdne. Obvykle přispívají všichni rodiče, pokud ne, budete si muset opatřovat sešity a pomůcky dle požadavků třídní učitelky.
Schůzka pro rodiče před začátkem školního roku není.  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků byla v prosinci 2013. Nyní postupujte podle těchto informací, další dostanete od třídní učitelky první den školy. Třídní učitelky si potom v případě potřeby dělají zvláštní třídní schůzku v průběhu září.
 

Přejeme všem nastupujícím prvňáčkům hodně zdaru ve školní práci a aby se jim v naší škole líbilo.