Informace pro rodiče k přijímacímu řízení na střední školy

V přílohách jsou všechny potřebné informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia (pro zájemce z 5. a 7. ročníku) a informace pro rodiče žáků 9.ročníku.