Informace ke stávce 6.11.2019

Vážení rodiče,

ČMOS pracovníků ve školství vyhlásil stávku na středu 6.11.2019. Protože oficiální potvrzení tohoto termínu jsme se dozvěděli až v pondělí 4.11.2019 odpoledne, rozhodli jsme se pro následující řešení.

Učíme v normálním rozsahu.

Pokud Vaše dítě nepřijde do školy, je potřeba mu absenci normálně omluvit v žákovské knížce.
Většina učitelů naší školy vidí v současném stavu školství i další význačné problémy (kromě permanentního podfinancování, s kterým 2% v tarifu nebo nenárokových složkách stejně nic neudělají). Stávka byla ze strany odborů vyhlášena na poslední chvíli, a ačkoli ji většina učitelů podporuje, nechceme vám způsobit problémy.


Za ZŠ a MŠ Praha - Vinoř Alfred Teller (ředitel školy), Iveta Koníčková (předsedkyně odborové organizace na škole)