Informace k začátku šk.roku 2014/15

Školní rok 2013/14 skončí 20.6.2014, od 23. do 27.6. je kvůli rekonstrukci kuchyně ředitelské volno. Prázdniny trvají do neděle 31.8.2014.

Školní rok 2014/15 začne v pondělí 1.9.2014 v 8:00 h. Děti přijdou do svých tříd, kde po přivítání dostanou potřebné pokyny a vyučování skončí kolem deváté hodiny. Další den bude výuka pouze dopoledne a od středy 3.9. se bude učit podle rozvrhu.
 
Počet tříd ve škole se zvýší z 18 na 19, současné páté třídy budou spojeny do jedné šesté. Počet dětí stoupne asi o 40 na 480 žáků. Budoucí druhé třídy zůstanou ještě jeden rok na Vinořském náměstí, ostatní třídy budou v hlavní budově školy. Upozorňujeme předem, že pokud dítě chodí na obědy, je nutno počítat s čekací dobou - pokusíme se provoz co nejvíce optimalizovat, ale určité době čekání na oběd se vyhnout nejde. Školní kroužky budou začínat tak, aby se děti stihly najíst, pokud zařizujete dětem kroužky mimo školu, berte tuto skutečnost v úvahu.
 
Součástí osnov je ve druhém a třetím ročníku výuka plavání. V příštím školním roce budeme nově jezdit plavat do Aquacentra Šutka, v prvním pololetí třetí třídy ve středu 10:30 – 11:15 h, ve druhém pololetí druhé třídy v úterý 11:20 – 12:05 h.
 
Školní jídelna vaří pro školní děti od úterý 2.9.2014. V novém školním roce bude zavedena možnost výběru jídla a odhlašování obědů přes internet (stávající možnosti zůstanou samozřejmě zachovány).
 
Nabídka kroužků bude vyvěšena na internetu co nejdříve, předběžná nabídka už koncem června. Většina kroužků začne od října. Děti 1. až 5. ročníku dostanou nabídku kroužků přehledně vytištěnou, vybrané kroužky zaškrtnete.
 
Přejeme hodně úspěchů v novém školním roce.