Informace k začátku šk.roku 2013/14

Školní rok 2012/13 skončil 28.6.2013, prázdniny trvají do neděle 1.9.2013. Přejeme všem příjemné prožití léta a nabrání nových sil do dalšího školního roku.

Školní rok 2013/14 začne v pondělí 2.9.2013 v 8:00 h. Děti přijdou do svých tříd, kde po přivítání dostanou potřebné pokyny a vyučování skončí kolem deváté hodiny. Další den bude výuka pouze dopoledne a od středy 4.9. se bude učit podle rozvrhu.

Počet tříd ve škole zůstane stejný (18), ale počet dětí stoupne asi o 30 na 440 žáků. Upozorňujeme předem, že pokud dítě chodí na obědy, je nutno počítat s čekací dobou - pokusíme se provoz co nejvíce optimalizovat, ale určité době čekání na oběd se vyhnout nejde. Školní kroužky budou začínat tak, aby se děti stihly najíst, pokud zařizujete dětem kroužky mimo školu, berte tuto skutečnost v úvahu.

Ještě jednou hezké všem prázdniny.