Aktuální informace k provozu školy – coronavir

22.6.2020:


Vážení rodiče, milí žáci,
 
podle předpokladů hygienické stanice by měla všechna uložená opatření skončit dne 25.6. 2020 a vysvědčení budou tedy vydána v původně plánovaném termínu. MŠMT rozhodlo, že si mohou vysvědčení osobně vyzvednout i děti, které nebyly nahlášeny k docházce.
 
Vydání vysvědčení proběhne v pátek 26.6.2020 v 8 hodin a nejdéle v 9 hodin všechny děti opustí školu. Žáky 9. ročníku žádáme, aby přinesli učebnice, ostatní děti odevzdají učebnice až v září. Bylo by ale dobré, aby si zároveň odnesly všechny věci, které ve škole mají (přezuvky, cvičební úbory …). Kdo si vysvědčení nevyzvedne, bude ho mít uloženo v ředitelně a dostane ho v září. Dne 26.6. již nebude pro žáky základní školy v provozu školní jídelna ani hlídací skupiny. V případě příznivého počasí doporučíme třídním učitelům vydat vysvědčení venku, v případě nepříznivého počasí vše proběhne ve třídách.
 
Dovolte nám, abychom Vám, rodičům, poděkovali za spolupráci, která byla letos díky netradičnímu školnímu roku opravdu výjimečná. Dětem děkujeme za píli, se kterou se  připravovaly doma a všem vyučujícím za nasazení.
 
Všem přejeme hezké a dlouhé prázdniny a v září se těšíme na zahájení nového, doufáme, že tradičního, školního roku.
 
Hodně zdraví.

Vedení školy
 

 

17.6.2020:  Potvrzujeme znovu otevření 1. – 3.ročníku od čtvrtku 18.6.2020. Výuka bude probíhat v normálním rozsahu, jako minulý týden. Pouze žáci 2.ročníku budou po obědě zůstávat v hlavní budově školy, na vrátnici je zde od 11:30 h služba pro vyzvedávání dětí. Místní úřad nám zapůjčil ionizátor, kterým jsme všechny učebny dezinfikovali. 4. a 5.ročník a druhý stupeň zůstává uzavřen. Příští týden ještě upřesníme vydávání vysvědčení.


A ještě pár poznámek. Všechny osoby, které se mnou přišly do kontaktu, jsou negativní, nenakazil jsem dokonce ani vlastní manželku. Přesto už v neděli, když jsem začínal řešit svůj případ s hygienou, byla naše škola v televizi a panika na úrovni dolu Darkov. Já televizi nevolal a hygiena také ne. Dostal jsem sms od paní, která není maminkou dítěte v ZŠ, ať smažu zavádějící informace, které zde uvádím. A doléhají ke mně zprávy z venku z Vinoře, kolik už je nakažených učitelů …


Takže ještě jednou prosím všechny naše rodiče a všechny, kterým na vinořské škole záleží, aby pečlivě filtrovali informace, které bývají často vypouštěny s cílem školu poškodit. Na druhou stranu jsem dostal spoustu sms zpráv a mailů, které škole a mně vyjadřují plnou podporu a spokojenost s naším postupem, za což děkuji.


Alfred Teller, ředitel školy

 

15.6.2020: Na základě opatření hygieny a možností školy je situace následující. Výuka ve 4. a 5. ročníku již obnovena nebude, díky karanténě nemáme možnost ji plně personálně zajistit. Celá škola zůstane uzavřena do středy 17.6. Pokud testy osob, které byly se mnou v kontaktu, dopadnou negativně, obnovíme provoz v 1. až 3.ročníku v rozsahu jako dosud. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve středu se koná. V případě pozitivních testů bychom museli přijmou další opatření, doufám, že to nebude nutné. Obědy na pondělí až středu mají automaticky odhlášeny všichni, od čtvrtka do konce školního roku jsou odhlášeni čtvrťáci a páťáci. Mateřská škola funguje normálně dál. Ve středu zde doufám potvrdím dnešní informace.

S přáním pevného zdraví všem Alfred Teller, ředitel školy

 

Vážení rodiče,


od poloviny března se snažíme zajišťovat pro Vaše děti co nejkvalitnější výuku. Nyní se vyskytla komplikace v podobě mé nákazy coronavirem. Za případné komplikace se všem omlouvám, ale situace je pro mne nepříjemná dvojnásob. Celou dobu jsem v práci nechyběl ani jeden den, a teď těsně před koncem takto komplikuji provoz školy. Dobrovolně jsem se ale nenakazil a problém je třeba řešit.


Včera jsme na stránkách vydali informaci, že končíme výuku na II.stupni, zároveň jsme obeslali všechny rodiče školních dětí mailem. Dnes jsem mluvil s paní doktorkou z hygieny, která má pohotovostní službu pro celou republiku. Informovala mě, že příslušná hygiena mě bude kontaktovat v pondělí a pak vydá další opatření. Zároveň mi doporučila na pondělí 15.6.2020 zavřít na jeden den celou školu a od úterka potom nastavit režim podle výsledků hygienického šetření.


Takže zítra, tedy v pondělí 15.6., zůstane základní škola celá zavřená. Mateřská škola funguje dál v normálním režimu. Odpoledne potom zde zveřejníme další postup, podle pravidel, která nám nastaví hygiena. Naší snahou bude ponechat co největší část školy v provozu, abychom Vám způsobili co nejméně komplikací. Čistě na Vašem rozhodnutí potom je, zda dítě do školy nebo školky pošlete.


Ještě jednou se všem omlouvám a přeji všem, abyste nedopadli v boji s virem stejně jako já.


Alfred Teller, ředitel ZŠ a MŠ Praha - Vinoř