Aktualizace školního řádu

Vážení rodiče,

na zasedání rady školy dne 26.9.2018 byl aktualizován školní řád. Změny se týkají oddílu Vnitřní režim školy, body 11. a 12. Prosíme, abyste těmto bodům věnovali pozornost, na jejich dodržování bude škola důsledně trvat. Děkujeme.

Přílohy

Řád školy.pdf