provozní informace

2.3.2021

Od 8.3.2021 si mohou odebrat dotovanou stravu žáci ZŠ (jako do 26.2.) a nově i děti z MŠ (zde samozřejmě jejich zákonní zátupci). Podrobnosti v článku

Stravování ve školních jídelnách od 8.3.2021

.

27.2.2021

Obdrželi jsme oficiální informaci o úplném uzavření školy i školky do 21.3.2021. Po jarních prázdninách 8.3.2021 tedy pokračujeme distanční výukou ve všech ročnících. Text informace z MŠMT je v příloze.

24.2.2021

Protože ani v březnu neočekáváme návrat nižších ročníků k prezenční výuce, rozhodli jsme rozšířit používání elektronické žákovské knížky i pro 3.- 5.ročník. Platí všechny pokyny z 5.2.2021.

Žádáme rodiče 1. a 2.ročníku, aby v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN vybavili své děti do školy od čtvrtka 25.2.2021 odpovídající ochranou dýchacích cest, tedy zejména respirátorem nebo chirurgickou rouškou. Děkujeme.

Ke spekulacím ohledně návratu dětí k prezenční výuce a jejich případného testování se nebudeme vyjadřovat do té doby, než obdržíme oficiální pokyny z MŠMT, se kterými vás neprodleně seznámíme zde.

5.2.2021

Vzhledem k nepříznivému vývoji současné epidemiologické situace a k tomu, že v příštích dnech neočekáváme návrat k prezenční výuce, zavádíme v tomto pololetí i v 6. ročníku elektronickou žákovskou knížku (7. a 8.ročník ji má již v provozu). Jde o „zkušební provoz“, který na konci školního roku ve spolupráci s Vámi vyhodnotíme.  
Známky budou Vašim dětem zapisovány pouze do aplikace Bakaláři, nebudou duplicitně zaznamenávány do papírové žákovské knížky. Známky uvidíte odlišené velikostí, což odpovídá důležitosti (váze) jednotlivých známek. Všechny známky za uplynulý týden budou v Bakalářích zapsány vždy nejpozději v pondělí týdne následujícího.  
Známky za aktuální pololetí, které děti již získaly, jim budou do Bakalářů zapsány postupně během příštího týdne.
Po přihlášení do Bakalářů (viz přístup k vysvědčení) v levém menu rozkliknete KLASIFIKACE a zvolíte PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE. Uvidíte všechny známky za dané pololetí.  
„Papírové“ žákovské knížky zatím zůstávají v platnosti, po obnovení prezenční výuky budou sloužit pro omlouvání absence dětí jako doposud.

Odkaz na přihlášení do našich bakalářů zsvinor.bakalari.cz/Login je také na úvodní stránce našich stránek vpravo.

29.12.2020

Podle posledního rozhodnutí vlády se od 4.1.2021 do školy k prezenční výuce vracejí pouze žáci I. a II.ročníku. Budou ve svých třídách, v celém prostoru školy i při výuce se nosí roušky. Ve školní družině budou skupiny shodné s třídními kolektivy, rozsah provozu odpoledne normální, ranní družina není možná, děti se nesmějí míchat. Děti jsou automaticky přihlášeny ke stravování podle toho, jak chodily před uzavřením školy (viz.článek o režimu stravování v záložce Jídelna). Vzdělávání ostatních ročníků bude probíhat distančním způsobem podle rozvrhu pro distanční výuku jako před Vánoci.

Vstup do školy: I.A: 7:30 h, vchod A (u vrátnice); I.B: 7:30 h vchod B (ze hřiště); I.C: 7:35 h vchod A

                            II.A: 7:40 h vchod A; II.B: 7:40 h vchod B; II.C: 7:35 vchod B

Stejně jako na jaře si děti v uvedený čas vyzvedne paní učitelka. Prosíme o dochvilnost.

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Jídlo  nesmí konzumovat  v jídelně, mohou ho pouze odebrat do stravovacích nádob, a to v čase 13 - 13:30 h.

Mateřská škola je od 4.1.2021 v normálním provozu, tedy vaříme i pro seniory

 

16.12.2020

Na základě rozhodnutí MŠMT byly dny 21. - 22. 12.2020 vyhlášeny dny boje proti covidu. Provoz školy i školní družiny tedy končí 18.12.2020 (nebude probíhat ani distanční výuka). Všem dětem navštěvujícím základní školu bude hromadně odhlášen oběd, mateřská škola bude v provozu do 22.12.2020.

Po prázdninách 4.1.2021 začnou prezenční výuku žáci prvního stupně (1. - 5. ročník), na druhém stupni žáci 6. ročníků. Žáci 7. a 8. ročníků se budou vzdělávat distančně. Předpokladem je, že opět nastane rotační výuka (epidemiologický stupeň 3 a 4). I nadále bude platit, že po dobu distanční výuky platí zkrácený distanční rozvrh hodin a po dobu prezenční výuky ve škole platí rozvrh hodin v plném rozsahu. Organizace vstupů do školy a výdeje obědů ve školní jídelně zůstává.

Obědy ve školní jídelně bude hospodářka ŠJ paní V. Dušková po celou dobu rotační výuky přihlašovat a odhlašovat po týdnech podle toho, které třídy budou školu aktuálně navštěvovat. Žáci na distanční výuce, kteří by měli zájem odebrat oběd do odnosných nádob si musí obědy na každý takový týden přihlásit.

Sledujte prosím naše webové stránky, v případě změny epidemiologické situace (stupeň 5) je budeme během posledního prázdninového víkendu aktualizovat.

Všem přejeme hodně zdraví a klidné svátky.


Vedení školy

15.12.2020

Vláda usnesením z 14.12.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole a školní družině ve dnech 21.a 22.12.2020. Na vyjádření ministerstva školství se zatím čekáme (doposud jsme nic neobdrželi).

 

11.12.2020

Doplnění informací: Vstupy do školy od 14.12. jako v týdnu od 30.11., probíhá prezenční výuka VII. a VIII.ročníku. Výskyt covidu u žáků školy zatím minimální, hygiena nám nenařídila žádná omezení. Rodiče dotčených tříd byli informováni mailem. Znovu apelujeme na rodiče, aby v případě podezření na onemocnění dítěte nebo rodinného příslušníka preventivně neposílali dítě do školy.

 

2.12.2020

Doplnění informací k rotační výuce 6.ročníku. Pokud je 6.ročník ve škole, platí vstupy do školy následovně:

7:20 h:  IV.A vchod B, IV.B vchod A

7:25 h:  IV.C vchod B, V.B vchod C, V.C vchod A

7:30 h:  I.A vchod A, I.B vchod B, V.A vchod C

7:35 h:  I.C vchod A, II.C vchod B, VI.A vchod C

7:40 h:  II.A vchod A, II.B vchod B, VI.B vchod C

7:45 h: VI.C vchod C, IX.A vchod A, IX.B vchod B

7:50 h:  VI.D vchod C, IX.C vchod A

Poznámka: Pokud Vaše dítě dojíždí autobusem, je možné v jednotlivých případech přijít i mimo uvedené doby.

 

20.11.2020

Obdrželi jsme konkrétní pokyny z MŠMT. V pondělí 30.11.2020 se obnovuje prezenční výuka pro 3.- 5.ročník a pro 9.ročník. 6.- 8.ročník zahajují rotační prezenční výuku. V naší škole půjdou do školy 30.11. sedmý a osmý ročník, šestý ročník pokračuje v distanční výuce. Následující týden bude mít prezenční výuku 6.ročník, 7.-8.ročník se bude vzdělávat distančně.

Aby byla dodržena homogenita skupin, jsme nuceni upravit rozvrh pro prezenční výuku. Výuka některých jazyků bude probíhat po třídách, ne po mezitřídních skupinách. Při distanční výuce platí dál současný upravený rozvrh.

Stravování: Žákům, kteří zrovna mají prezenční výuku, je automaticky přihlášen oběd (pokud se stravovali). Žáci na distanční výuce mají oběd odhlášen, mohou si ho přihlásit a odebrat do jídlonosiče v době od 13:15 h  do 13:30 h - vchází vchodem ze dvora školy.

Vstup do školy:

7:20 h:  IV.A vchod B, IV.B vchod A

7:25 h:  IV.C vchod B, V.B vchod C, V.C vchod A

7:30 h:  I.A vchod A, I.B vchod B, V.A vchod C

7:35 h:  I.C vchod A, II.C vchod B, VII.C vchod C

7:40 h:  II.A vchod A, II.B vchod B, VII.B vchod C

7:45 h: VIII.B vchod C, IX.A vchod A, IX.B vchod B

7:50 h:  VII.A vchod C, VIII.A vchod B, IX.C vchod A

Stará škola: 7:15 h III.A,  7:25 III.B,  7:35 III.C,  7:45 III.D

Školní družina: do 27.11.není ranní družina, od 30.11. je obnoven provoz v běžném rozsahu včetně ranní družiny.

I.a II.ročník pokračuje v prezenční výuce. Pro všechny osoby jsou v prostorách školy povinné roušky (i při výuce).

Mateřská škola pokračuje beze změn.

Ještě upozorňujeme, že přihlášky případných zájemců o práci v radě školy sbíráme do 27.11.2020 na mailu zsvinor@volny.cz - viz. článek  "Školská rada - volby na období 2021- 23" .

 

12.11.2020

Z rozhodnutí vlády se od 18.11.2020 vracejí žáci I. a II.ročníku k prezenční výuce. Budou ve svých třídách, v celém prostoru školy i při výuce se nosí roušky. Ve školní družině budou skupiny shodné s třídními kolektivy, rozsah provozu odpoledne normální, ranní družina není možná, děti se nesmějí míchat. Děti jsou automaticky přihlášeny ke stravování podle toho, jak chodily před uzavřením školy (viz.článek o režimu stravování). Vzdělávání ostatních ročníků pokračuje zatím beze změn.

Vstup do školy: I.A: 7:30 h, vchod A (u vrátnice); I.B: 7:30 h vchod B (ze hřiště); I.C: 7:35 h vchod A

                            II.A: 7:40 h vchod A; II.B: 7:40 h vchod B; II.C: 7:35 vchod B

Stejně jako na jaře si děti v uvedený čas vyzvedne paní učitelka. Prosíme o dochvilnost.

Podle současných nařízení se mění podmínky stravování žáků, kteří mají distanční výuku. Nově  nesmí konzumovat jídlo ve školní jídelně, mohou ho pouze odebrat do stravovacích nádob, a to v čase 13 - 14 h.

10.11.2020

Třídní schůzky 19.11.2020 proběhnou on line v prostředí Microsoft Teams prostřednictvím přihlašovacích údajů Vašich dětí, popřípadě obvyklým způsobem on line kontaktů ve třídě Vašich dětí. V následujících dnech budete podrobněji informováni emailem od třídních učitelů.

2.11.2020

3.11.opět otvíráme dvě třídy v Mikulovické uluci. Podrobně v článku vedle na titulní straně - https://www.zsvinor.cz/Aktuality-73/211tridy-v-Mikulovicke-ulici-uzavreny-1657 .

1.11.2020

Z důvodu potvrzené nákazy Covidem 19 u zaměstnance MŠ v budově v ulici Mikulovické (pův.budova MŠ), budou třídy z této budovy dne 2. 11. uzavřeny.
V neděli, 1.11. se nám, bohužel, přes velkou snahu nepodařilo hygienickou stanici HMP telefonicky kontaktovat. Jakmile dostaneme od hygieny pokyny, zveřejníme další postup.

Pro důchodce a třídu Broučků se vaří - kuchařky nebyly s nakaženým v kontaktu.

29.10.2020

Ze současné situace je zřejmé, že se sejdeme 2.11.2020 opět při distanční výuce. Rodiče, kteří chtějí od 2.11.opět stravovat děti ve školní jídelně si je musí znovu přihlásit na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074) - na prázdniny v říjnu byly obědy všem odhlášeny. Výdej oběda jako před prázdninami.

23.10.2020

Přejeme všem pěkné podzimní prázdniny, sejdeme se opět v pondělí 2.11.2020. Zda ve škole nebo při distanční výuce se zatím neví. Sledujte zprávy. Pevné zdraví.

14.10.2020

Upřesňujeme stravování ve školní jídelně. Na základě pokynu MŠMT, který jsme obdrželi dnes, mají žáci možnost i při úplné distanční výuce přijít na oběd do školní jídelny. Rodiče, kteří mají o stavování svého dítěte zájem, mohou si obědy přihlásit na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074).

Dnes můžete přihlašovat do 18 h, od zítřka prosíme nejpozději do 14 h. Zároveň prosíme o přihlášení všech obědů, které Vaše dítě bude odebírat od 15.10. do 23.10.2020. Potom jsou týden prázdniny, kdy se pro žáky ZŠ nevaří. Dále upřesníme podle vývoje situace.

Konzumace oběda je možná pouze ve školní jídelně, každý den od 12 do 14 h. Vstup kolem vrátnice, dítě je povinno se ve své šatně přezout, mít roušku a čip.

13.10.2020

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od 14.10.2020 probíhá výuka pouze distančním způsobem pro všechny žáky školy. Obědy jsou hromadně odhlášeny, školní družina není v provozu. Podrobnosti o organizaci distanční výuky vám sdělí třídní učitelé mailem.

Pro rodiče, kteří chtějí čerpat OČR z důvodu uzavření školy: Škola nevydává potvrzení o uzavření, je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.Viz. https://www.mpsv.cz/osetrovne .

9.10.2020

Platí informace ze včerejška a k tomu: Žáci druhého ročníku nebudou mít do odvolání plavecký výcvik. V těchto hodinách budou mít náhradní program.

Kroužky nezačnou dříve než 2.11.

Obědy: žákům, kteří se v daném týdnu účastní distanční výuky hromadně odhlásíme obědy ve školní jídelně. Protože ale mají na odběr dotovaného oběda nárok, můžete jim na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074) vždy do pondělí 8:00 h obědy na následující týden přihlásit. Žák potom přijde mezi 12 a 13:45 h do jídelny na oběd, kde ho i zkonzumuje. Výdej do jídlonosičů není možný.

8.10.2020

Sledujeme zprávy - druhý stupeň se bude po týdnu střídat. Vždy bude jeden týden třída ve škole a další týden bude mít distanční výuku doma. V týdnu 12.- 16.10. budou ve škole třídy VI. a VIII.ročníku, třídy VII. a IX.ročníku budou mít distanční výuku z hlaních předmětů. Další týden se to vystřídá. Výuka bude probíhat v době rozvrhové hodiny, může dojít k drobným změnám, žáci budou včas informováni.

1.10.2020

Vzhledem k současné situaci jsme se po pečlivém zvážení přiklonili k doporučení MŠMT  a rozhodli se začátek kroužků odsunout. Zatím počítáme se startem od 19.10., ale vše záleží na epidemiologickém vývoji. Jedná se o kroužky, které organizuje a zajišťuje naše škola.
 
U kroužků, které pouze zprostředkováváme - Lego (Brick by Brick), Angličtina a Art s angličtinou nemůžeme provoz omezit, jejich realizace je plně v kompetenci pořádající agentury.
 
Co se týká výuky tělesné výchovy a hudební výchovy:
 
Tělesná výchova pro 1. - 5. ročníky zůstává bez omezení a bez omezení je i výuka plavání.
 
Pro 6. - 9. ročník je po dobu 14 dnů výuka tělesné výchovy omezená na procházky a teoretické vyučování.
 
V rámci hudební výchovy je po dobu min. 14 dní omezen zpěv.
 
Protože někteří z vás mají současně děti navštěvující mateřskou školu, dovolujeme si Vás informovat, že provoz celé mateřské školy je bez omezení (včetně kroužků).
 
Děkujeme za pochopení.
 
 

23.9.2020

V pátek 25.9.2020 probíhá výuka na naší škole normálně. Na škole nemáme hlášen žádný výskyt onemocnění coronavirem.

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví nosíme na druhém stupni roušky i při vyučování, na prvním stupni pouze ve společných prostorách. opět prosíme rodiče, aby děti při jakémkoli náznaku onemocnění nechali své dítě doma, dokud onemocnění nepřejde. Děkujeme.

Situace se mění každým dnem, pokud dojde ke změně, zveřejníme zde.