provozní informace

23.10.2020

Přejeme všem pěkné podzimní prázdniny, sejdeme se opět v pondělí 2.11.2020. Zda ve škole nebo při distanční výuce se zatím neví. Sledujte zprávy. Pevné zdraví.

14.10.2020

Upřesňujeme stravování ve školní jídelně. Na základě pokynu MŠMT, který jsme obdrželi dnes, mají žáci možnost i při úplné distanční výuce přijít na oběd do školní jídelny. Rodiče, kteří mají o stavování svého dítěte zájem, mohou si obědy přihlásit na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074).

Dnes můžete přihlašovat do 18 h, od zítřka prosíme nejpozději do 14 h. Zároveň prosíme o přihlášení všech obědů, které Vaše dítě bude odebírat od 15.10. do 23.10.2020. Potom jsou týden prázdniny, kdy se pro žáky ZŠ nevaří. Dále upřesníme podle vývoje situace.

Konzumace oběda je možná pouze ve školní jídelně, každý den od 12 do 14 h. Vstup kolem vrátnice, dítě je povinno se ve své šatně přezout, mít roušku a čip.

13.10.2020

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od 14.10.2020 probíhá výuka pouze distančním způsobem pro všechny žáky školy. Obědy jsou hromadně odhlášeny, školní družina není v provozu. Podrobnosti o organizaci distanční výuky vám sdělí třídní učitelé mailem.

Pro rodiče, kteří chtějí čerpat OČR z důvodu uzavření školy: Škola nevydává potvrzení o uzavření, je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.Viz. https://www.mpsv.cz/osetrovne .

9.10.2020

Platí informace ze včerejška a k tomu: Žáci druhého ročníku nebudou mít do odvolání plavecký výcvik. V těchto hodinách budou mít náhradní program.

Kroužky nezačnou dříve než 2.11.

Obědy: žákům, kteří se v daném týdnu účastní distanční výuky hromadně odhlásíme obědy ve školní jídelně. Protože ale mají na odběr dotovaného oběda nárok, můžete jim na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074) vždy do pondělí 8:00 h obědy na následující týden přihlásit. Žák potom přijde mezi 12 a 13:45 h do jídelny na oběd, kde ho i zkonzumuje. Výdej do jídlonosičů není možný.

8.10.2020

Sledujeme zprávy - druhý stupeň se bude po týdnu střídat. Vždy bude jeden týden třída ve škole a další týden bude mít distanční výuku doma. V týdnu 12.- 16.10. budou ve škole třídy VI. a VIII.ročníku, třídy VII. a IX.ročníku budou mít distanční výuku z hlaních předmětů. Další týden se to vystřídá. Výuka bude probíhat v době rozvrhové hodiny, může dojít k drobným změnám, žáci budou včas informováni.

1.10.2020

Vzhledem k současné situaci jsme se po pečlivém zvážení přiklonili k doporučení MŠMT  a rozhodli se začátek kroužků odsunout. Zatím počítáme se startem od 19.10., ale vše záleží na epidemiologickém vývoji. Jedná se o kroužky, které organizuje a zajišťuje naše škola.
 
U kroužků, které pouze zprostředkováváme - Lego (Brick by Brick), Angličtina a Art s angličtinou nemůžeme provoz omezit, jejich realizace je plně v kompetenci pořádající agentury.
 
Co se týká výuky tělesné výchovy a hudební výchovy:
 
Tělesná výchova pro 1. - 5. ročníky zůstává bez omezení a bez omezení je i výuka plavání.
 
Pro 6. - 9. ročník je po dobu 14 dnů výuka tělesné výchovy omezená na procházky a teoretické vyučování.
 
V rámci hudební výchovy je po dobu min. 14 dní omezen zpěv.
 
Protože někteří z vás mají současně děti navštěvující mateřskou školu, dovolujeme si Vás informovat, že provoz celé mateřské školy je bez omezení (včetně kroužků).
 
Děkujeme za pochopení.
 
 

23.9.2020

V pátek 25.9.2020 probíhá výuka na naší škole normálně. Na škole nemáme hlášen žádný výskyt onemocnění coronavirem.

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví nosíme na druhém stupni roušky i při vyučování, na prvním stupni pouze ve společných prostorách. opět prosíme rodiče, aby děti při jakémkoli náznaku onemocnění nechali své dítě doma, dokud onemocnění nepřejde. Děkujeme.

Situace se mění každým dnem, pokud dojde ke změně, zveřejníme zde.