Nový školní rok 2016/17

Nový školní rok odstartujeme 1.9.v 8 h. Vítáme zpět do školy všechny naše žáky, po prázdninách určitě plné sil a chuti do práce. Na našich webových stránkách vítáme jejich rodiče a přinášíme několik úvodních informací.

První školní den začíná vyučování v 8 h, třídní učitelé přivítají děti a podají jim úvodní informace (mimo jiné zájem o oběd v pátek a pondělí, ve čtvrtek se pro školní děti nevaří). Výuka bude ukončena cca v 9 h, družina funguje. Nástup prvňáčků je popsán samostatně, informace o družině a jídelně jsou v příslušných oddílech. V pátek 2.9. končí II.-V.ročník po 4.hodině, VI.-IX.ročník po 5.h. Děti dostanou všechny potřebné informace a rozvrh, podle kterého se učí od pondělí 5.9.

Nabídka kroužků se připravuje, zveřejněna bude do poloviny září, žáci I.- V.ročníku ji dostanou i individuálně v tištěné podobě.

Novinky:

  • otvíráme tři nová oddělení družiny pod zdravotním střediskem - několik fotek v příloze
  • koncem záři začne přestavba a přístavba šaten, o změnách v provozu budeme včas informovat
  • v ulici Ronovská se začala budovat parkovací stání pro rodiče přivážející děti do školy, zároveň zde bude i vstup do areálu školy
  • velkou přestávku zkracujeme z 25 na 20 minut a nebude se chodit ven - třetí hodina začíná v 10:00h a všechna další zvonění jsou posunuta o 5 minut dopředu - viz. http://www.zsvinor.cz/Zakladni_informace-84/Casy_zvoneni-95 

Stránky školy budeme aktualizovat pro letošní školní rok co nejrychleji.

Přejeme všem hodně zdaru v novém školním roce.