Projekt přírodopis netradičně – modelování buňky

Přibližně v polovině listopadu se žákyně a žáci šestých ročníků (6.B a 6.C) podíleli na průběhu netradiční výuky hodiny přírodopisu. S využitím skupinové práce, modelíny a učebních podkladů dokázali vyrobit plastické modely buněk, které posloužily zatraktivnění vyučované látky.
Hlavním cílem těchto hodin bylo nejen vytvoření modelů prokaryotických (bakteriální) a eukaryotních (živočišných a rostlinných) buněk, ale také rozvoj dovedností žákyň a žáků ve smyslu spolupráce a kooperace.
Jednotlivé části buněk byly odlišeny různými barvami a doplněny o popisky základních struktur. Některé skupiny byly dokonce natolik šikovné, že zvládly vymodelovat všechny tři typy buněk. Tyto projekty zůstaly ve kmenových třídách, kde posloužily jako „výstavní“ a studijní materiál při opakování této látky.
Moc děkuji všem žákyním a žákům za práci, které ve většině případů proběhla tak, jak měla, a dokázali jsme společně tento projekt zvládnout.


Kateřina Hejdrychová