PROJEKTOVÉ DNY 24. 10. – 25. 10. 2022

Před podzimními prázdninami proběhly v naší škole nevšední projektové dny. Do tohoto experimentu se zapojily děti 4. – 9. ročníků, které si vybíraly z celkem z 33 návrhů. Žáci si nejprve zvolili 4 nejzajímavější témata, která pro ně vymysleli jejich učitelé a následně byli rovnoměrně rozděleni do skupin. Ani mladší děti se nenudily a společně se svými vyučujícími se věnovaly různým aktivitám a vzdělávaly se zábavnou formou. A co se tedy během těchto dvou dnů dělo a čemu jsme se věnovali? To si můžete přečíst v příloze.