CELOŠKOLNÍ PROJEKTY 2019 - 2020

1. a 2. stupeň:
OLYMPIÁDA
FRANCOUZSKÁ KRAJINÁŘSKÁ TVORBA

2. stupeň:
FIKTIVNÍ FIRMY
DETEKTIVNÍ PŘÍPAD
BUŇKA
ŠKOLNÍ KAPELA
GEOMETRIE A TVARY VE VV

družina:
PIRÁTI