2016/17 - Projekt 2. světová válka

V  květnu si žáci 9. třídy připomněli 72. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa v rámci projektu 2. světová válka.
Žáci samostatně nebo ve skupinách podrobněji studovali témata, která je zaujala. Výsledek svého studia prezentovali ostatním. Žáci se zabývali problematikou významných bitev, zbraněmi, holocaustem, významnými osobnostmi, někteří využili i rodinné vzpomínky na příbuzné, kteří zažili blokádu Leningradu či pobyt v koncentračním táboře. Využili možnosti prezentace, takže svůj výklad doprovodili výborně zvolenými fotografiemi, přehledy a ukázkami z filmů.
Každý žák si na závěr vyslechl, jak jeho výstup hodnotí ostatní. Hodnotili také sami sebe, zda se jim spolupráce dařila, jak pracovali s informacemi. Žáci projevili i citové zaujetí, které v nich práce probudila.


Projekt se nám vydařil a téměř všichni žáci byli hodnoceni známkou výborně.


                                                                                                                    Mgr.  J. Hrubá