2015/16 - projekt Malý čtenář ve 3.třídách

V rámci projektu Malý čtenář navštívili žáci třetích tříd Pražský hrad. K němu se totiž váže mnoho pražských pověstí, o kterých jsme si ve škole společně četli a vyprávěli.Paní průvodkyně nás provedla po známých památkách, jako je katedrála svatého Víta, Zlatá ulička, bazilika svatého Jiří nebo Daliborka. Mnohá místa jsou spjatá s patronem České země knížetem Václavem. Třeťáci už vědí, proč je 28.9. státní svátek nebo proč se ve Staré Boleslavi pravidelně koná Národní svatováclavská pouť.

Třídní učitelka 3.A  Eva Henzlová