2015/16 - VLASTIVĚDNÝ PROJEKT 5. TŘÍD – ČESKOSLOVENSKO (K)ROK ZA (K)ROKEM

Od 17.3.2016 visí na stěnách 1. a 2. patra přístavby naší školy v barvách trikolóry vyvedený projekt žáků 5.A, 5.B a 5.C, který udělal tečku za našimi hodinami vlastivědy. Všechny třídy je  během 1. pololetí věnovaly dějepisné části – konkrétně historii českých zemí a na závěr historii samostatného Československa v letech 1918 – 1992.

V rámci projektu si děti dohledávaly při hodině ICT na internetu události, které se odehrály na území samostatného Československa a byly něčím zajímavé. Společně jsme se pak sešli v jídelně a tyto zjištěné informace děti přenesly na připravené červené a modré čtvrtky. Bílá čtvrtka s jednotlivými roky doplnila celý komplet a v barvách trikolóry nyní vše visí po škole. Každý kolemjdoucí má možnost se vrátit do nedávné minulosti a připomenout si její nejzajímavější události. Rodiče tuto možnost měli během třídních schůzek 17.3., děti si mohou výstavu prohlédnout a pročíst, kdykoli jdou okolo.

Na tento projekt navazuje od pondělí 4. 4. 2016 také vlastivědná soutěž pro 2. – 5. třídu. Každé pondělí bude pro děti vyvěšena na chodbě na tabuli nová otázka, na kterou mohou soutěžící hledat odpověď právě na vlastivědné výstavě. Odpovědi na podepsaném papírku mohou zájemci vhazovat do připravené krabice u nástěnky. V pátek odpovědi zkontrolujeme a ze správných vylosujeme 1 výherce. Ten získá malou odměnu. Na konci soutěže pak ze všech účastníků se správnou odpovědí vybereme jednoho, který byl v soutěži nejaktivnější. Bude-li kandidátů více, opět nám pomůže losování.
 
Těšíme se na účast všech zájemců ze 2. – 5. tříd v této vlastivědné soutěži.
 
P. Cittová, I. Koníčková, T. Grochálová, učitelky vlastivědy v 5. třídách