2015/16 - projekt "Bezpečně nejen do školy" - 2.B

V úterý 7.června 2016 si třída 2.B užila projektové dopoledne zaměřené na třídní celoroční projekt, který nese název „Bezpečně nejen do školy“.

Tentokrát byl projekt zaměřen na poznávání dopravních značek, na bezpečné přecházení přechodů pro chodce a na dopravní situace v okolí naší školy.

A jak celý projekt probíhal?
První hodinu se děti seznámily s dopravními předpisy pro chodce a cyklisty. Následovala vycházka do okolí školy, ve které si děti zopakovaly, jak se správně mají chovat na přechodu, chodníku a v dopravních prostředcích. Třetí hodinu děti pracovaly ve skupinách, kde se s pomocí pracovních listů seznamovaly se značkami, povinnou výbavou kola a správným a nesprávným chováním na komunikacích.
Tímto bych ráda poděkovala naší paní vychovatelce, Hance Tupé, instruktorce autoškoly, která celý projekt vedla a připravila dětem na závěr velmi pěkné odměny.
                                                                                                                    Eva Palkovská
                                                                                                                 třídní učitelka 2.B