2014/15 - Projekt 2. světová válka

V dubnu a květnu si žáci 9. třídy připomněli 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa v rámci projektu 2. světová válka.

Žáci samostatně nebo formou skupinové práce zpracovávali témata, která je v průběhu vyučování zaujala. Výsledek svého studia prezentovali ostatním. Žáci se zabývali problematikou významných bitev, zbraněmi, holocaustem, významnými osobnostmi. Využili možnosti prezentace v počítačové učebně, takže svůj výklad doprovodili výborně zvolenými fotografiemi a přehledy. Každý žák si na závěr vyslechl, jak jeho výstup hodnotí ostatní. Hodnotili také sami sebe, zda se jim spolupráce dařila, jak pracovali s informacemi. Novinkou letošního projektu bylo, že se žáci nebránili projevit citové zaujetí, které v nich práce probudila, a velká snaha většiny žáků o odvedení co nejlepšího výkonu.
 
Součástí projektu byla i účast 9. ročníku na slavnostním kladení věnců k památníkům ve vinořském parku, žáci si pokládali za čest, že mohou věnce sami položit a uctít tak památku těch, kteří obětovali život za mír a svobodu.
 
Jak viděly projekt dvě naše žákyně:
 
Míša: „…Musím říct, že někteří se překonali. Žáci, kterým dějepis nejde, dokázali, že i oni umí špičkově odvést práci. Pozitivem projektu také bylo, že jsme se naučili srozumitelně mluvit před tabulí, vyprávět tak, aby to lidi zaujalo, a vytvořit dobrou prezentaci. Když to shrnu, naše práce se vyplatila jak nám, tak i ostatním. Dověděli jsme se novinky a sami nějaké předali. Výborný nápad i do budoucna.“
Tereza: „…Dle mého názoru to určitě prospěšné bylo. Ano, pravda, zabralo to spoustu mého volného času, často to nebylo moc zábavné. Ale díky tomuto projektu jsem se já i mých 33 spolužáků dověděla nové zajímavé informace. Vyzkoušela jsem si, jaké to je, stát před tabulí a uvést spolu s kamarádkou naši prezentaci. Učíme se tím nebát se vystupovat před lidmi.“
 
Letošní projekt se nám opravdu vydařil a téměř všichni žáci byli hodnoceni známkou výborně.
                                                                                                                    Mgr. J. Hrubá