2014/15 - Projekt "Tradice a zvyky u nás"

Svatomartinský den 
V úterý 11.11. proběhl úvodní den v rámci celoročního projektu „Tradice a zvyky u nás“. Třídy 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B prožily svátek sv. Martina. Školu provoněla vůně „martinských“ rohlíčků, které jednotlivé třídy upekly. O rohlíčky jsme se rozdělili, čímž jsme si připomněli, jak se sv. Martin dělil o svůj plášť s chudým mužem. I přesto, že si mnozí z nás symbolicky oblékli něco bílého, Martin na bílém koni letos nedorazil...
 
Děti v 1.C si poslechly vyprávění o životě sv. Martina, naučily se tematickou písničku a celý den spolupracovaly ve skupinkách. Akci jsme zakončili v odpoledních hodinách slavnostním setkáním s rodiči. Po krátkém a radostném vystoupení prvňáčků následoval zlatý hřeb dne: předávání slabikářů.
                                                                                                                                            Barbora Vývodová 

11.listopadu slavila sv. Martina také třída 3.A. Všichni krásně bílém jsme si upekli z listového těsta banánové dortíky a tvarohové taštičky. Děti pečení velice bavilo, samy si připravovaly tvaroh do taštiček, dokonce i kluci umí správně rozklepnout vajíčko. Nezapomněli jsme popřát k svátku také našemu Martinovi, tedy panu zástupci ředitele.

Celý den jsme se seznamovali s tradicemi, pranostikami. Hrou jsme si opakovali matematiku, prvouku i český jazyk. Nakonec jsme si společně
se třídou 3.B zazpívali písničku Listopad.Těšíme se na další takové krásné projektové dny v duchu českých tradic!

třídní učitelka: Andrea Drmotová

Tento den jsme měli ve III.B třídě projektový den, kterým nás provázel sv. Martin, i když letos ne na bílém koni. Děti pracovaly většinu dne ve skupinách po čtyřech. Vypracovávaly úkoly z českého jazyka, matematiky a dalších předmětů na téma legenda o sv. Martinovi. Počítaly, za jak dlouho si mohli čeledíni vydělat na husu, která se na Martina peče. Doplňovaly legendu správnými písmeny, aby si procvičily vyjmenovaná slova a při výtvarce si společně vytvořily Martinova koně. Společně se 3.A jsme se naučili písničku „Listopad“. Zpívání šlo dětem skvěle a za spolupráci s další třídou si zaslouží jedničku. Také jsme si upekli svatomartinské rohlíčky s marmeládou a tvarohem, na kterých jsme si ale pochutnali až další den, protože byly bohužel horké.

Projektový den se vydařil a určitě si najdeme čas na nějaký další. Za nápad zorganizovat tento den děkujeme paní učitelce Báře Vývodové z 1.C.
 
Iveta Boušová