2014/15 - Projekt "Řecko – kolébka demokracie"

VIII. olympijské hry žáků 6. třídy

V hodinách dějepisu proběhl v únoru a březnu projekt Řecko – kolébka demokracie. Jeho vyvrcholením byly olympijské hry, které se uskutečnily v pátek 27. 3.
Žáci se rozdělili do dvou skupin, jedna představovala Spartu, druhá Athény. Každý stát vyslal pět zástupců do různých sportovních soutěží, hodu, skoku, běhu, zápasu a střelby. Vítězové byli odměněni věncem a všichni účastníci sladkostmi. Úlohy organizátorů a rozhodčích se výborně zhostila 9. třída.
Děti se do her zapojily s chutí, prokázaly velkou snahu a podaly pěkné sportovní výkony, proto považujeme VIII. OH za velmi vydařené.                                                      
J. Hrubá