2014/15 - Projekt "Branný den"

Žáci druhého stupně oslavili letos již podruhé Den dětí formou projektového dne, který byl zaměřen na řešení situací ohrožujících zdraví, bezpečnost a majetek.

Akce proběhla v prostorách školy v pátek 29.5. Připravovali jsme ji ale delší dobu a součástí přípravy bylo i to, že žáci 9. ročníku vymysleli pro projektový den název, který budeme i v budoucnu používat, a to : Zachraňuj.

Den jsme začali slavnostním nástupem na školním hřišti, kde pan ředitel popřál dětem k jejich svátku a učitelé  jim předali sladkosti. Potom byli žáci informováni o organizaci dne a družstva, která si vytvořili, se vydala plnit na 11 stanovišť testy i praktické soutěžní úkoly. Jejich obsah tvořil dopravní test pro cyklisty, první pomoc, chování při požáru a úniku nebezpečných látek, evakuace, přežití v přírodě a další.
 
Na stanovištích zadávali úkoly i hodnotili žáci 9. ročníku, učitelé dohlíželi na zdárný průběh. Žáci osmých tříd absolvovali navíc kurz první pomoci vedený pozvanými odborníky. Po ukončení soutěže se opět všichni sešli na hřišti, kde byla odměněna vítězná družstva.
 
Projektový den hodnotíme velmi kladně, protože přispěl k plnění našich výchovných a vzdělávacích cílů, žáci se dobře bavili, rozšířili své vědomosti a dovednosti, projevili schopnost spolupracovat ve skupině a řešit problémy.
                                                                                                          Mgr. Jaroslava Hrubá