2013/14 - projekt "příroda známá a neznámá" - čapí hnízdo

Tento projekt jsme zakončili společným celodenním výletem ve dnech 29. a 30. května na ČAPÍ HNÍZDO u Benešova. Účastnily se ho třídy 2.A + B + C, 3.A + B, 4.A + B. Toto Ekocentrum pro nás připravilo výukové programy: Farma, Ptáci a Domácí zvířata. Děti tak mohly shlédnout zvířata ve výbězích, hendicapované ptáky a dravce, lemury, apod., ale i velmi unikátní floru pod odborným výkladem lektorů a formou soutěží. Dětem se zde velmi líbilo až na studené a chladné počasí. Tento projekt probíhal po celý školní rok 2013/14 ve spolupráci s tímto Ekocentrem, které nám poskytlo potřebné materiály.