2013/14 - projekt 2.světová válka

V dubnu a květnu si žáci 9. třídy připomněli výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa v rámci projektu 2. světová válka. Žáci samostatně nebo ve skupinách zpracovávali téma, které si zvolili z předložené nabídky, nebo  si ho sami navrhli. Výsledek svého studia prezentovali ostatním. Žáci se zabývali problematikou významných bitev, zbraněmi, holocaustem, významnými osobnostmi a jedna žákyně nás seznámila se  životem svého dědečka, který za účast v odboji zahynul v koncentračním táboře.
Záměrně volíme ústní prezentaci, protože nutí žáky zobecňovat získané informace a formulovat  je vlastními  slovy, což je důkaz, že tématu porozuměli. Svou úspěšnost si mohli okamžitě ověřit. Při špatné práci ztrácí pozornost spolužáků. Žáci využili možnosti prezentace v počítačové učebně, takže svůj výklad doprovodili výborně zvolenými fotografiemi, jedna skupina dokázala skvělým sestřihem filmu dokreslit osudy našich letců. Každý žák si na závěr vyslechl, jak jeho výstup ostatní hodnotí. Hodnotili také sami sebe, zda se jim spolupráce dařila, jak pracovali s informacemi.
V letošním roce se žáci zhostili úkolu velmi dobře a většinou podali vynikající výkony.
Největším přínosem projektu je rozvoj schopnosti spolupracovat a uvědomění si skutečnosti, že opravdové zamyšlení se nad problémem a jeho studium nás přivede k pochopení a zapamatování si. Žáci prokázali schopnost objektivně hodnotit práci ostatních.

                                                                         Mgr.  J. Hrubá