2013/14 - po nás potopa

Projekt „Po nás potopa“ je jedním z nejdéle běžících na naší škole. V rámci tohoto projektu se snažíme vést děti k uvědomění, že máme jen jednu Zemi a je v našem zájmu ji zachovat v co nejlepším stavu nejen pro ně. Součástí projektu je výchova k trvale udržitelnému rozvoji zejména v hodinách přírodopisu a také některé praktické aktivity. Je to například  účast na výukových programech ekologického centra Toulcův dvůr, kde se děti učí jak vědomostem, tak různým užitečným  dovednostem a dále také vedení dětí k  šetrnému zacházení se zdroji surovin, které se následně pozitivně odráží  na stavu našeho životního prostředí. Proto jsme již několik let zapojeni jednak do sběrové soutěže – sbíráme papír a víčka od PET lahví a dále od počátku jeho existence do celostátního projektu Recyklohraní, v němž se sbírají hlavně baterie a menší elektrozařízení.

Jsme rádi, že mnohé děti sbírají velmi aktivně a dokonce v loňském školním roce neváhaly věnovat část výsledků své práce potřebnějším dětem – ziskem ze sběru víček přispěly  na léčbu postižené holčičky. Projekt bude i nadále pokračovat a věříme, že do budoucna se do něj s vaší pomocí zapojí i další školní děti.
                                                                                                       Jana Kubcová