2012/13 - Projekt "Ze života broučků"

V prvních třídách probíhá projekt Ze života broučků. Cílem projektu je osvojení si elementárních poznatků o širším přírodním prostředí a jeho rozmanitosti. Učíme se všímat si změn kolem nás. Dne 26.11. jsme v 1.A USPÁVALI BROUČKY. Příroda se chystá na zimu a my jsme se chtěli dozvědět více o tom, jak některá zvířátka přezimují. Během celého dne jsme si o přírodě povídali, blíže jsme si povídali o berušce, veverce, kosovi, čápovi, špačkovi, poštolce aj.. Už víme, že berušky zimu přečkávají společně, nebo např. i to, že veverka dovede sušit houby i loupat šišky. A ptáci? Někteří zůstávají, jiní na podzim odlétají. Během dne jsme se naučili básničku Brouček,  zpívali jsme Kosí písničku a při poslední hodině jsme si vyrobili masku čápa. Podzim máme za sebou a už se moc těšíme na změny přírody, které nám přinese paní Zima.

Andrea Drmotová, 1.A

 

Dne 26. 11. 2012 jsme USPÁVALI BROUČKY.  V tomto projektu se učíme všímat si změn kolem nás v každém ročním období. V průběhu celého dne jsme si povídali o přírodě, zvířátkách, jak se všichni chystají na zimu. V matematice jsme sčítali a odčítali broučky a berušky. Na křidýlka beruškám jsme doplňovali správný počet geometrických tvarů a puntíků. Naučili jsme se písničku o Berušce. Ke konci jsme si přečetli oblíbené pohádky "Broučci" od Jana Karafiáta s ilustracemi Jiřího Trnky. Knížku jsme si prohlédli a poté si děti mohly vybarvit obrázek broučka a berušky.

 Jana Divišová, 1.C