2012/13 - Projekt "Spolu a rádi"

Projekt probíhá ve třídě 2.A .Jednou měsíčně se sejdeme v sobotu a vyrazíme na výlet. Rodiče i sourozenci jsou vítáni.

Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Projekt navazuje a rozvíjí  učivo prvouky, konkrétně témata : Blízké okolí školy, Příroda na podzim, Zimní svátky, Živočichové v zimě, Příroda na jaře, Dopravní prostředky, Příroda v létě. Je zdrojem motivace a nápadů pro výtvarnou výchovu a pracovní vyučování (člověk a svět práce). Při hrách a túrách si děti protáhnou tělo, ale nemine je ani počítání, skládání obrázků, nebo psaní.

Cíle projektu : Děti se během výletů lépe seznámí, naučí se spolu spolupracovat, komunikovat, pomáhat kamarádům nebo o pomoc požádat. Dalším cílem je prohlubovat spolupráci s rodiči.

Program :    

Září – Čt 27.9. - Noční bojovka 

Říjen - So 20.10. -  vyrazili jsme  do Technického muzea. Opět jsme s sebou vzali naše brášky a sestřičky, pár maminek a tatínka. Někteří obešli všechny exponáty, jiní je oběhli a pár nejlepších je profrčelo druhou kosmickou rychlostí. Díky tomu jsme stihli postavit i stavby z merkuru, slepit si domeček z papíru nebo vytisknout mašinku. A protože jsme spolu rádi, už se připravuje listopadové MÝDLOVÁNÍ. 

Prosinec - So 1.12. - Mýdlování

Ne 16.12. - Předvánoční zpívání u Černínů (spolu s 3.C)

Pá 21.12. - Zdobení stromu pro zvířátka

Květen - So 25.5. - výlet na Zbraslav