2012/13 - Projekt "Můj kraj, můj svět"

Také třída 1.A se zapojila do projektu MŮJ KRAJ, MŮJ SVĚT. Cílem projektu je poznávat místo, kde žiji, okolí mého bydliště a  vytvářet si k němu pozitivní vztah. Celý rok budeme putovat s Neználkem po Vinoři i okolí a učit se vnímat věci kolem nás. Co už jsme poznali? 

Ve Vinoři jsme si povídali o pomníku Mistra Jana Husa, který stojí před novou školou a jehož stáří je 80. let. Zastavili jsme se také u pomníků věnovaným obětem 1. a 2. světové války. V poznávání Vinoře budeme dále pokračovat. Máme to štěstí, že naše paní asistentka Jana Neprašová spolupracovala  na knize Františka Filipa Vinoř - od minulosti k dnešku a mnohé nám tedy může ukázat. Z této knihy také při procházkách po Vinoři čerpáme.

V okolí jsme navštívili Horní Počernice, kde jsme byli v divadle a v rámci výletu prvních tříd jsme navštívili Šestajovice. 

Foto 1    Foto 2     Foto 3                   

Andrea Drmotová, 1.A  


Našim třetím projektem je Můj kraj, můj svět. Cílem projektu je vytvořit pozitivní vztah k místu, kde žijeme, získávat nové vědomosti a poznatky, uvědomit si krásu místa, nebýt lhostejný k prostředí, kde žijeme a vážit si lidské práce. Hlavní postavičkou projektu je "Neználek", který nás bude vším provázet. Dne 30. 11. jsme pátrali po památkách ve Vinoři - kostel Povýšení sv. Kříže, Socha sv. Jana Nepomuckého, pomník Mistra Jana Husa a také jsme se zastavili u pomníků věnovaným obětem 1. a 2. světové války.Potom jsme navštívili místní knihovnu Vincent, kde jsme viděli pohádku "O dvanácti měsíčkách". V okolí Vinoře jsme navštívili Šestajovice, kde jsme byli na výletě ve Svíčkárně - každý si vyrobil svojí svíčku, a viděli jsme, kdo a co vyrábí svíčky. Dále jsme navštívili Horní Počernice, kde jsme byli na divadelním představení.    

Foto 1       Foto 2

Jana Divišová, 1.C