2012/13 - Projekt "Malý čtenář"

Čtení prvňáčků ve 3.C

V pátek 14. června navštívila 1.A třeťáky, aby jim přečetla krásně připravenou pohádku  O koze a třech kůzlátkách. Ve velkém kruhu jsme společně ocenili, jak veliký kus práce prvňáčkové ve čtení udělali a ze svých čtenářských výkonů mají zaslouženou radost. Pohádku měli rozdělenou do rolí, kterých se celá třída odvážně zhostila. Třeťáci poté prvňáčkům poděkovali několika písničkami. Čas nám ve společnosti knih, básniček a písniček uběhl jako voda a společně se těšíme, až se při podobném posezení opět sejdeme.
                                                                                  Míša Králová, 3.C, Andrea Drmotová, 1.A
 

LISTOVÁNÍ V 1.A

V den, kdy jsme si rozdali naše první vysvědčení probíhalo v naší třídě v rámci projektu Mladý čtenář první LISTOVÁNÍ. Děti si přinesly své oblíbené knihy, které jim doma čtou maminky. Někdo přinesl pohádky, příběhy ze života dětí, ale objevily se i knížky tématické, např. o morčeti. Bylo milé, že dva chlapci přinesli z domova také ruské pohádky. Všichni jsme si tak mohli prohlédnout azbuku, ve které čtou děti v rusky mluvících zemích. Z knížek jsme si četli úryvky a vzájemně jsme si knížky prohlíželi. Všichni víme, jak zacházet s knihou, jak obracet stránky, abychom ji nepotrhali a už se těšíme, že příště z knížky nebude číst pouze paní učitelka, ale budeme si číst navzájem. Foto 1.    Foto 2.

Andrea Drmotová 1.A

 Malý čtenář - děti z 3.C čtou dětem z 1.A

V adventním čase navštívily děti z 3.C  třídu 1.A, aby jim přečetly krásnou pohádku O hloupém čertovi. Prvňáčci pozorně poslouchali, aby dokázali odpovědět na všechny otázky, což se jim díky krásnému a napínavému čtení dětí  z 3.C podařilo. Dětem se společné čtení moc líbilo a 1.A nakreslila 3.C obrázky z pohádky, které jim předala - jako poděkování za krásné čtení. Všichni se moc těšíme, že se u nějaké krásné pohádky opět uvidíme. Foto.

Andrea Drmotová 1.A, Míša Králová 3.C


 Česko čte dětem a Návštěva v knihovně - dva články s fotkami od paní učitelky E.Henzlové.

 SLAVNOST SLABIKÁŘE 19.11.2012 ve třídě 1.A

Ačkoliv jsme teprve v první třídě a školáky jsme jen pár měsíců, už jsme se naučili mnoho nového. Pomalu začínáme psát i číst, proto jsme se mohli zapojit do projektu Malý čtenář. Během celého dne jsme ve třídě 1.A zachraňovali pohádkovou princeznu, která pochází ze čtenářského království. Snažili jsme se získat pět zlatých klíčů od jejích komnat, abychom mohli dostat slabikář. Plnili jsme úkoly, jako např. čtení slabik, skládání slabik, vyhledávání jednoduchých slov atd.  Všem dětem se povedlo úkoly splnit, proto na konci dne mohly získat svůj SLABIKÁŘ.

Přikládám fotky, kde uvidíte, jak se děti snažily.

Andrea Drmotová, 1.A

 Dne 19.11.2012  jsme měli ve třídě slavností předávání slabikáře. Nejprve jsme pracovali s písmeny, které už známe a modelovali je. Plnili jsme zábavné úkoly, četli jsme a skládali slabiky, jednoduché věty, vymýšleli jsme si vzájemně slabiky, slova a krátké věty. Vyprávěli jsme si pohádku o Červené Karkulce a četli jsme pohádku o Budulínkovi. Poté jsme všichni dostali svůj SLABIKÁŘ.  

 Jana Divišová, 1.C