2012/13 - Projekt "Brána jazyků otevřená"

Opět navazujeme na projekt minulých let s názvem „Brána jazyků otevřená“. Jeho podstatou je přiblížit všem studentům AJ zvyklosti, tradice a svátky anglicky mluvících zemí.
Halloween  - Tento svátek je součástí  anglické kultury a stále více proniká i k nám. Děti se s ním mohou setkat v médiích či obchodech. Máme jej řadit také do výuky v našich školách? Přesto, že se najdou i odpůrci tohoto podzimního svátku, jsem přesvědčena, že do výuky patří, zvláště pak, pokud se děti učí angličtinu. Angličtina není jen o tom, že se učíme mluvit a psát anglicky, ale také o poznávání kultury a myšlení lidí, žijících v těchto zemí.

31. října u nás proběhl celoškolní projektový den tematicky zaměřený na Halloween. Cílem bylo seznámit se podrobněji s tímto svátkem, s jeho původem, způsobem jeho slavení, s legendami, které se k němu vážou, srovnat ho s našimi Dušičkami, a také si tento den „užít". Děti se v tento den mohly proměnit díky maskám a kostýmům v kohokoliv jiného a do projektu se zapojily prakticky ve všech předmětech. Vyráběly se dekorace, vyzdobily se třídy, probíhalo dlabání dýní a výroba lampiónů Jack-o´-lantern, naučili jsme se halloweenskou slovní zásobu a básničky, četly se strašidelné příběhy, vyhledávali jsme anglicky mluvící země na mapě, konaly se hostiny s vlastnoručně vyrobenými pokrmy a nápoji, soutěžilo se typických hrách apple bobbing (lovení jablek v lavoru s vodou) a apples on string (lovení jablek na provázku), volili jsme nejlepší halloweenský kostým či masku.

Většina vyučujících i dětí se do oslavy ochotně a aktivně zapojila. Tento den jsme si užili a už teď se těšíme na příští rok. Pokud chcete nasát trošku strašidelné atmosféry, přikládám výběr fotek. 

D. Chludilová (vyučující AJ)

 V letošním školním roce jsme pro děti připravily kromě běžných oslav Halloweenu v hodinách angličtiny také velkou „Halooweenskou party“. Pozvány byly všechny děti, které navštěvují kroužky angličtiny na naší škole, a to Aj pro 2. třídu, Aj konverzaci (3. – 5. tř.) a Aj konverzaci s rodilým mluvčím (6. – 9. tř.). Ve spolupráci s CIEE (Council on International Educational Exchange) jsme pozvali studenty z Ameriky, kteří nám pomohli v průběhu party a děti tak měly možnost domlouvat se s rodilými mluvčími. Oslava probíhala ve školní jídelně, kde se sešlo kolem 70 dětí. Po vytvoření skupinek formou losování z čarodějnického klobouku se šlo soutěžit. Bojovalo se v disciplínách jako jsou „Bobbing the apples“ – lovení jablek z vody pusou, tentokrát přímo z bazénku, soutěžilo se o nejdelší slupku z jablka. Na dalším stanovišti si každý  mohl nakreslit obličej své dýně, s jiným americkým studentem zase dýně vydlabat a vytvořit tak svou Jack O´ Lantern. Velmi zajímavou soutěží bylo vystřihnout a pospojovat dýničku z papíru. Mezi předposlední aktivitu patřilo malování na obličej. Z nabídky vzorů typických pro Hallloween si mohly děti vybrat, co si přejí nechat nakreslit na svou tvář. Samozřejmě se přitom domlouvaly v angličtině s rodilou mluvčí. Mezi dětmi nejoblíbenější aktivitu patřila hra s balónky, tzv. Ghosts. Každý si měl uhlídat nafouknutý balónek, který měl přivázaný na noze jako ducha, zatímco ostatní se mu ho snažili zničit. Pro vítěze jsme připravily krásné Halloweenské diplomy a na závěr dostal každý ještě sladkou odměnu – zmrzlinu. V průběhu celé party bylo k dispozici občerstvení v typických barvách Halloweenu, tedy zelené pití a oranžové a zelené buchty. Za pomoc s přípravou patří poděkování též členům jídelny.

Oslava Halloweenské party byla jednoznačně super. Všechny děti měly úžasné kostýmy a po celou dobu si akci užívaly. Myslíme, že vzpomínek si odnesly plno. Foto.

 Martina Hartlová, Zuzana Štočková a Markéta Melicharová