2012/13 - Projekt "2.světová válka"

V první polovině května jsme si v 9. ročníku připomněli výročí konce 2. světové války a výročí osvobození Československa projektem zaměřeným na průběh války, techniku, zbraně a zejména lidské osudy. Již v únoru si žáci vybrali téma, kterým se chtějí zabývat, vyhledávali informace, třídili je a zpracovávali. Hlavním cílem projektu je, aby žáci předali získané poznatky spolužákům nejen zajímavou formou, ale také způsobem, který ostatní přesvědčí, že téma zpracovali samostatně a porozuměli mu. Eliška Padevětová svou prezentací o Terezínu a Petr Brož prezentací o zbraních podali mimořádně kvalitní výkon. Velmi pěkné práce předvedlo i několik dalších žáků. Téměř polovina žáků však raději přijala nedostatečnou, než aby pracovali. To mě velmi mrzí a věřím, že příští rok budou žáci aktivnější. 

                                                                         Jaroslava Hrubá