2011/12 - Projekt " Olympijské hry dětí a mládeže Vinoř 2012"

Letošní rok 2012 je pro všechny milovníky sportu rokem významným, rokem olympijským. Rozhodli jsme se proto, že spolu s žáky naší školy podpoříme olympijskou myšlenku a celé olympijské dění si v rámci možností vyzkoušíme na vlastní kůži.

V úterý 10.4.2012 proběhla v tělocvičně školy 1. tisková konference, kde jsme se všichni dozvěděli o konání Olympijských her dětí a mládeže Vinoř 2012 - zkratka ODM Vinoř 2012.

Již ve středu 11.4. 2012 se konalo za účasti zástupců všech tříd losování jednotlivých států, pod jejichž názvy budou třídy na olympiádě vystupovat. A pak se již mohly rozběhnout naplno veškeré přípravy, které vyvrcholí v červnu při samotných hrách.

Nejdříve přijdou na řadu sportovci ze 4. – 9. tříd,  kteří změří své sportovní síly v pátek 1. 6. 2012. V tělocvičně i na hřišti školy budou bojovat přihlášení sportovci v několika disciplínách atletických (skok daleký, skok vysoký, sprint, hod kriketovým míčkem, vrh koulí), v badmintonu a ve stolním tenise, děvčata v gymnastice a chlapci ve fotbalu. Zájemci se do jednotlivých sportovních bloků již měli možnost přihlásit, nyní budou probíhat v rámci TV kvalifikační boje o místa v hlavní soutěži. Kdo nebude mít zájem sportovat, může se zapojit do celého dění  jako např. novinář, fotograf, masér, trenér apod.

V úterý 12. 6. 2012 nastane olympijský den D pro sportovce z 1. – 3. tříd. Ti se zapojí do sportování všichni a v rámci jednotlivých ročníků poměří své síly také v atletice (sprint, hod, skok daleký), děvčata v gymnastice při prostných a chlapci při fotbale.

Oba olympijské dny budou probíhat ve velmi slavnostní a důstojné atmosféře. Hned v úvodu zapálíme slavnostní olympijský oheň, zazní olympijské hymny a hymny zúčastněných států, sportovci i rozhodčí složí olympijský slib, vzdáme čest olympijské vlajce. Nebudou chybět ani vzácní pozvaní hosté, novináři a fotografové a samozřejmě vzorně připravení sportovci a nadšení diváci.

Nejlepší z nejlepších budou odměněni medailemi a diplomy, jak se na správnou olympiádu sluší a patří. V uplynulých 14 dnech již proběhla mezi žáky školy soutěž o nejlepší návrhy medaile a diplomu, které budou v rámci možností poté zpracovány a použity pro tři nejlepší v každé disciplíně.

Další soutěž probíhá vždy od pondělí do pátku ve formě nejrůznějších otázek k olympiádě. Ty jsou pravidelně zveřejňovány a vylosovaní výherci jsou odměňováni drobnými cenami.

Celou akci jsme již rodičům představili během třídních schůzek, kde jsme je formou nástěnek a zodpovídáním dotazů seznamovali s naší olympiádou. I zde byla připravena malá soutěž ve formě sportovního kvízu, jehož správní luštitelé byli zařazeni do slosování. V pondělí 23.4. 2012 jsme poznali jeho výherkyni – slečnu Alenku Patrochovou, naší bývalou žákyni, která se zúčastnila třídních schůzek ve třídě svého bratra a do naší mini soutěže se zapojila. Malou knižní cenu ji doručíme.

V rámci předolympijské přípravy se uskuteční ještě různé menší či větší akce, o kterých budeme průběžně informovat na sportovních nástěnkách na 1. i 2. stupni ve škole a také na těchto internetových stránkách.

Vlastní Olympijské hry dětí a mládeže Vinoř  2012 proběhly velmi úspěšně 1.6.2012, dokonce jsme se dostali i do televize. Výsledky: Atletika, gymnastika, fotbal zde. Stolní tenis a badminton zde.

ODM Vinoř 2012 pro 1.- 3.třídu proběhly 12.6. - krásný zahajovací ceremoniál trval přes hodinu a pak se již sportovalo .

Za pořadatele:  Eva Titěrová, prezidentka organizačního výboru     Petra Cittová, viceprezidentka org. výboru