nabídka kroužků 2018/19

Jako každoročně nabízíme pestrou paletu kroužků. Časy a dny se ještě mohou změnit podle poptávky. Žáci 1.- 5.ročníku obdrží písemně nabídku, starší děti se budou hlásit samy. Při nabízeném množství se samozřejmě jednotlivé kroužky budou někdy časově překrývat, děti si musí vybrat dle svých preferencí.

Platit kroužky organizované školou lze hotově u vyučujícího nebo převodem na účet - pokyny k platbě obdrží děti na první hodině. Platbu prosíme provést co nejdříve po zahájení kroužku, nejpozději do 26.10.2018. Pokud platba nebude do této doby uhrazena (bez předchozí dohody s vyučujícím), budeme nuceni docházku žáka do kroužku ukončit.

Protože výběr peněz za kroužky je velice administrativně náročný, budeme stejně jako v loňském roce vybírat za celý rok najednou. Pokud nějaký žák se v pololetí odhlásí, peníze na základě žádosti rodičů vrátíme.

Nabídka kroužků v příloze, ceny jsou zatím orientační - definitivní budou podle počtu dětí v kroužku. Při malém počtu zájemců nemusí být kroužek otevřen.