nabídka kroužků 2022/23

Jako každoročně nabízíme pestrou paletu kroužků. Časy a dny se ještě mohou změnit podle poptávky. Žáci 1.- 5.ročníku obdrželi písemně nabídku, starší děti se budou hlásit samy. Při nabízeném množství se samozřejmě jednotlivé kroužky budou někdy časově překrývat, děti si musí vybrat dle svých preferencí.

Platit kroužky organizované školou lze hotově u vyučujícího nebo převodem na účet - pokyny k platbě obdrží děti na první hodině - preferujeme platbu na účet, uveďte prosíme vždy příslušný variabilní symbol pro daný kroužek a do zprávy pro příjemce jméno dítěte a název kroužku. Platbu prosíme provést co nejdříve po zahájení kroužku, nejpozději do 30.10.2022. Pokud platba nebude do této doby uhrazena (bez předchozí dohody s vyučujícím), budeme nuceni docházku žáka do kroužku ukončit.

Protože výběr peněz za kroužky je velice administrativně náročný, budeme stejně jako v předchozích letech vybírat za celý rok najednou. Pokud se nějaký žák  v pololetí odhlásí, peníze na základě žádosti rodičů vrátíme.

Nabídka kroužků v příloze, ceny jsou zatím orientační - definitivní budou podle počtu dětí v kroužku. Při malém počtu zájemců nemusí být kroužek otevřen.

Kroužky začínají od října.

Seznam otevřených kroužků bude v dohledné době.