kroužky 2014/15 - definitivní nabídka

V příloze je aktuální nabídka kroužků pro školní rok 2014/15. Letos nabízíme 34 kroužků (pokud je kroužek 2x v týdnu, počítáme ho za jeden), doufáme, že nabídka je dostatečná a každý si vybere dle svých zájmů. Nezapomeňte si přečíst i poznámky pod nabídkou. Časy se mohou drobně upravit po dohodě s vyučujícím.

Kroužky budou převážně začínat v týdnu 29.9.-3.10.2014. Nově budete mít zkušebně možnost platit kroužky příkazem k úhradě. Předpokladem je, že při platbě dodržíte pokyny, které dostanete od vedoucího kroužku (číslo účtu, variabilní symbol). Za každý kroužek bude nutno platit zvláštním příkazem. Možnost platby v hotovosti zůstane zachována. Výjimku letos tvoří kroužky badmintonu, které kvůli soutěžním hráčům běží už od začátku září.

V současnosti (25.9.2014) již známe přibližné počty zájemců. V některých případech zájem značně převyšuje možnosti naší nabídky. Budeme se snažit otevřít další skupiny a pokusíme se do nich ve spolupráci s rodiči děti rozdělit.