Kroužky 2012/13

Ve školním roce 2012/13 pokračujeme v tradičních kroužcích, nabídka byla v podobném rozsahu jako vloni . Platby letos lze opět provést buď na celý rok najednou nebo vždy polovinu za pololetí. Ceny se snažíme stanovit  minimální, pokryjí plat vedoucího a případně pomůcky. Nakonec je otevřeno 32 skupin kroužků do kterých chodí rekordních 571 dětí - toto už je zřejmě limitní množství, již nyní je organizace kroužků v tomto rozsahu dost náročná.

 

 Kroužek anglické konverzace s rodilým mluvčím - pokračujeme, protože se paní učitelce Melicharové daří zajišťovat stále nové sympatické Američany a Angličany

Tenisový kroužek - přihlásilo se opět kolem 30 zájemců (což je hodně) - jsou rozděleni do tří skupin po 45 min. Kroužek vede tenisová trenérka paní Kůlová s pomocnicí.

Keramický kroužek - vede již řadu let paní učitelka Kocmanová. Účastní se žáci 2.až 9.ročníku. Škola zajišťuje hlínu i glazury, máme vypalovací pec a hrnčířský kruh. Většinu výrobků si žáci odnáší domů, některé zdobí stěny naší školy.  

Výpočetní technika - s paní učitelkou Zemanovou.  Ve dvou počítačových učebnách máme síťě  s 21 a 15 pracovišti,  vybavenými WIN XP a OFFICE 2007, připojení na internet. K dispozici je tiskárna a veškeré výukové programy.  Pro žáky od 3.ročníku.  

Výtvarná výchova 1.tř. - letos paní učitelky Henzlová a Drmotová.

Flétna  -  s paní učitelkou Koníčkovou.

Florbal - vede pan učitel Sýkora, máme kompletní vybavení včetně mantinelů a chráničů pro brankáře. 

Badminton - stále zaplněn, u nejlepších hráčů přešel již do "profesionální úrovně". Stávají se registrovanými závodními hráči Sokola Meteor Radotín, což je extraligový oddíl. Kroužek je rozdělen na  skupiny A - C podle pokročilosti a časových možností ků. Vedou paní učitelky Titěrová,  Cittová, p.Teller a mladí hráči Radotína.  Závodní hráči (A+) startují v oficiálních soutěžích žáků jednotlivců i družstev, pro všechny je vánoční a červnový školní turnaj. Jednotlivé skupiny organizuje paní učitelka Titěrová.

Divadelní kroužek -  s paní učitelkou Tomkovou. 

 

 

Přílohy

krouzky 12_13.pdf