Debrujáři z Vinoře

Je hezky znějící název našeho nového kroužku při Základní škole a mateřské škole Praha – Vinoř. Kdo jsou to DEBRUJÁŘI? Jde o sdružení dospělých osob, které vedou děti a dětí, které se zabývají pokusy z fyziky, chemie a okrajově i přírodopisu. Jejich pokusy jsou z velké části jednoduché, na jejichž provedení potřebujeme pomůcky běžně dostupné v kuchyni.

Hnutí debrujáři vzniklo ve francouzské části Kanady, bylo převezeno do Evropy přes Francii a v roce 1992 organizaci Asociace malých debrujárů České republiky založil pan Mgr. Petr Zapletal, který je jejím prezidentem do dnešních dní. Touto informací bych ráda v rodičích našich žáků vyvolala pocit důvěry ve slovíčko debrujár, které v překladu značí šikula, badatel, vynálezce. Heslem debrujárů je: „Debrujár si ví vždy rady.“
Kromě provádění pokusů na pravidelných schůzkách kroužku bychom rádi využívali nabídek různých institucí a příležitostí k exkurzím v technicky zajímavých objektech. Další z činností AMD ČR jsou zájezdy po Evropě, jejichž hlavním cílem jsou technická muzea a technické zajímavosti Londýna a Anglie, Paříže a Francie, Bruselu a Belgie. Další možností jsou výměnné pobyty společné s německými dětmi v německém pohraničí v Limbachu a Netzschckau.
Od ledna bude zahájena soutěž Pohár vědy, do které se mohou zapojit všichni zájemci. Bližší informace jsou dostupné na stránkách debrujárů, ke kterým se uživatel dostane zadáním hesla Debrujáři do vyhledávače. Přeji našim současným i budoucím debrujárům spousty pěkných zážitků.
Ve Vinoři, 18. 12. 2015                                                       
  RNDr. Jitka Kubicová