Informace o inkasu

INFORMACE O INKASU
 
PROSÍM STRÁVNÍKY A RODIČE ŽÁKŮ PRO ÚHRADU OBĚDŮ:
 
1.    ABY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU O ZKONTOROLOVALI,  ZDA TRVÁ POVOLENÍ K INKASU
2.    ABY V PŘÍPADĚ ZMĚNY ČÍSLA ÚČTU NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IHNED NAHLÁSILI DO KANCELÁŘE ŠJ
3.    RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD, KTERÉ BUDOU PŘECHÁZET Z MŠ PRACHOVICKÁ A STARÁ ŠKOLA, ABY NASTAVENÍ INKASA NEMĚNILI
4.    RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD, KTERÉ NEBUDOU VYUŽÍVÁT SLUŽEB ŠKOLNÍ JÍDELNY, ABY SVÉ DĚTI ZE STRAVOVÁNÍ ODHLÁSILI (POKUD DĚTI PŘECHÁZÍ Z MŠ PRACHOVICKÁ A STARÁ ŠKOLA)
 
 
Vážení rodiče,
 
5. až 8. každého měsíce je strávníkům, platícím formou inkasa, strženo stravné.
 
V září bude stržena záloha ve výši ceny 22 obědů (tj. I. st. 616,- Kč, II. st. 726,- Kč,  III. st. 792,- Kč a MŠ 924,- Kč, děti  s odkladem 990,- Kč), která bude vyúčtována v měsíci červenci, případně Vašemu dítěti ponechána do příštího školního roku.
 
Každý následující měsíc bude strženo stravné za předchozí měsíc podle skutečné konzumace (počtu objednaných obědů), tedy v říjnu za září, atd.
 
V červenci bude vyúčtována záloha, z ní uhrazeno červnové stravné a případný přeplatek/nedoplatek převeden na váš účet.    
 
 
Zajistěte si dostatečný zůstatek na účtu k datu 4. v měsíci, děkuji.

 
                                             
     Veronika Dušková    vedoucí školní jídelny