GDPR

Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř jako správce a zpracovatel osobních údajů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pro komunikaci v souvislosti s plněním povinností či řešením požadavků v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů se obracejte na pověřence (Ing.Olga Grigová) výhradně prostřednictvím e-mailové adresy grand.vip@seznam.cz .