Foto podzim 2013

Témata:

- poznáváme české hrady, zámky – kvízy, soutěže, čtení knih s danou tématikou

- běžná činnost školní družiny- ubrousková technika, práce s přírodninou, veselé žáby, malování na sklo
 
- celodružinová akce – Hallowen – hry,soutěže, diskotéka .